Konsènan Nou2019-07-09T13:28:06+00:00

Konsènan Nou

Kisa Pwogram Nitrisyon Fanmi an ye?

Pwogram NFS pou Ekstansyon Fanmi UF / IFAS (FNP) te bay edikasyon nitrisyon gratis pou moun ki kalifye nan SNAP nan Florid depi 1996. FNP tou bay resous gratis pou òganizasyon lokal yo pou sipòte ak ankouraje manje an sante ak aktivite fizik nan kominote yo. Pwogram FNP se kounye a nan konte 40.

2018 by la numbers

834,430
moun jwenn nan nitrisyon edikasyon ak politik, sistèm, ak chanjman nan anviwònman an

25,208
klas anseye yo

341
jaden sipòte

1,451
òganizasyon patnè

Kisa moun ap di sou pwogram lan

Kisa moun ap di sou pwogram lan

Vle aprann plis sou enpak nou an nan 2018?

Li Rapò sou Enpak 2018 la

FNP nan zòn ou an

Wè lis tout kontak

Anplwaye Eta a

Lokalize nan inivèsite a nan FLORIDA

Karla Shelnutt, Ph.D., RD
Direktè Pwogram / Envestigatè Prensipal
kpagan@ufl.edu
(352) 273-3535

Victoria Hunter Gibney, MPH, CPH
Direktè Asosye, Pwovizwa
victoria.hunter@ufl.edu
(352) 273-3520

Jeannie Nesesè
Sistèm Manje yo
jnecessary@ufl.edu
(352) 273-3510

Julia Sanchez
Sante Piblik
julia.sanchez@ufl.edu
(352) 294-3862

Stella Harbilas, APR, CPRC
Maketing & Kominikasyon
stellaharbilas@ufl.edu
(352) 273-2814