Jwenn ak Ekip nou an2018-10-24T17:57:57+00:00

Jwenn ak Ekip nou an

Ou gen yon pasyon pou ede lòt moun amelyore byennèt yo? Èske w renmen anseye?

Si se konsa, Pwogram Nitrisyon Fanmi an ka jis sa w ap chèche a! Asistan Pwogram FNP yo anseye lòt moun kijan pou yo manje pi bon sante sou yon bidjè pou ede patisipan nou yo vin pi an sante. Nou gen pozisyon toupatou nan Florid, nou ofri anpil fòmasyon sou travay, epi ou jwenn tout benefis UF - asirans sante, retrèt eta, yon pake konje jenere, ak anpil jou konje. Enterese? Tcheke ouvèti aktyèl nou yo anba a.

Plis Enfòmasyon

Aprann osijè de nou
FNP Job Ouvèti yo