Jwenn yon klas!2018-10-03T14:31:20+00:00

Klas

Aprann fè chwa ki an sante pou ou ak fanmi ou

FNP ofri klas gratis ak demonstrasyon manje pou jèn ak granmoun nan konte 40 Florid pou aprann sou pi bon nitrisyon. Leson yo baze sou MyPlate ak règleman alimantè pou Ameriken yo. Sijè ka gen ladan yo: Planifikasyon pou manje, kwit manje, makèt sou yon bidjè, etikèt sou konpozisyon sou nitrisyon, sekirite alimantè ak jadinaj..

Loading Events

Evènman rechèch ak Navigasyon Views

Evènman Vizitè Navigasyon

Evènman pou mwa Out 2019

Kalandriye Evènman

Kalandriye Evènman
Lendi Madi Mèkredi Jedi Vandredi Samdi Dimanch
29

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

30

KOUMAN POU: Atelye gratis pou granmoun aje ak sekirite alimantè

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

1: XNM PM gratis Manje Demo pou Timoun ak Adolesan

31

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

10: XNAM AM Klas Nitrisyon gratis pou elèv lekòl segondè

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

1

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

2

KOUMAN POU: NENPT SOU Manje gratis pou sante, Fè Atelye aktif pou granmoun

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU: NENPT SOU Manje gratis pou sante, Fè Atelye aktif pou granmoun

3

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

4
5

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

KOUMAN POU KONNEN: XNIM PM Klas kwit manje gratis pou granmoun

6

9: XNAM AM Klas Nitrisyon gratis pou elèv lekòl segondè

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

7

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

8

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

9

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

10

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

11
12

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU: NENPT SOU Manje gratis pou sante, Fè Atelye aktif pou granmoun

KOUMAN POU KONNEN: XNIM PM Klas kwit manje gratis pou granmoun

13

KOUMAN POU: NENPT SOU Manje gratis pou sante, Fè Atelye aktif pou granmoun

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

14

KOUMAN POU: Atelye gratis pou granmoun aje ak sekirite alimantè

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

15

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

16

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU: NENPT SOU Manje gratis pou sante, Fè Atelye aktif pou granmoun

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

17
18
19

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

20

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU: NENPT SOU Manje gratis pou sante, Fè Atelye aktif pou granmoun

21

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

10: XNAM AM Klas Nitrisyon gratis pou elèv lekòl segondè

22

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

23

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

24

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

25
26

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU: KONSEYE AM klas gratis pou Fanmi yo pou yon vi ki an sante

KOUMAN POU: KOUMAN POU Demo Manje gratis ak gou

27

KOUMAN POU: NENPT SOU Manje gratis pou sante, Fè Atelye aktif pou granmoun

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

28

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

29

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

30

KOUMAN POU: KOUNYE AM Gratis Makèt Tour Tour pou konsève pou lajan ak manje Healthy

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

KOUMAN POU KONNEN: KOUMAN POU AM gratis Demo Manje ak gou

31
1
+ Export Evènman