Fè Chwa Sante2018-10-24T17:55:40+00:00

Fè Chwa Sante

Etikèt Enfòmasyon sou Nitrisyon an ka ede nou fè chwa manje ak bwason an sante. Li konsèy ki anba yo pou aprann kijan pou fè chwa entelijan lè l sèvi avèk etikèt manje. Etikèt enfòmasyon sou Nitrisyon yo montre isit la pou melanj santye yo.

Kijan pou entèprete Labels sou Facts Nitrisyon

Tach diferans la

Ou ka wè de diferan kalite etikèt Facts Nitrisyon sou pake manje ak bwason ki gen. Administrasyon Manje ak Medikaman ameriken an mete etikèt la sou pye pou ede li vin pi fasil pou Ameriken fè pi bon chwa manje ak bwè. Gen kèk nan chanjman ki genyen ant etikèt orijinal ak mete ajou sou Facts Nutrition yo ki anba a.

Retounen nan Konsèy pou yon vi vi