Pwogram Nutrition Fanmi UF / IFAS2019-06-19T08:31:50+00:00

UF/IFAS Extension

Family Nutrition Program

divize jòn

SNAP-Edikasyon nan Florid depi 1996

Konsènan Nou

Manje sante,
Viv byen

Amelyore
Kominote
Sante

UF/IFAS Extension

Family Nutrition Program

SNAP-Edikasyon nan Florid depi 1996

Konsènan Nou

Manje sante,
Viv byen

Amelyore
Kominote
Sante

UF/IFAS Extension

Family Nutrition Program

SNAP-Edikasyon nan Florid depi 1996

Konsènan Nou

Manje sante,
Viv byen

Amelyore
Kominote
Sante

Misyon nou

divize jòn

Nou ede fanmi ki gen resous limite nan Florid jwenn aksè nan plis chwa manje ki nourisan sou yon bidjè ak adopte pi an sante manje ak abitid aktivite fizik diminye risk pou yo obezite ak maladi kwonik.

Kisa moun ap di sou pwogram lan

Li Plis Istwa

Kisa moun ap di sou pwogram lan

Li Plis Istwa